Text Size
שלישי 19 פברואר 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

לבכות אל תוסף - הקדשה מאת עמנואל הרוסי

הקדשה שיש בה נשמה יתרה, יצירה קטנה ופרטית של משוררים וסופרים על ספרם, מוצאת לה כאן בית. הקדשה כזו, ישנה או חדשה, אליכם או לבעלי הספר המקוריים, תתפרסם במדור הזה יחד עם הסיפור העומד מאחוריה.

יום אחד, בשנת ת"ש, 1939, חילקו בשֹד' קרן קיימת לישראל בת"א (כיום שֹד' בן-גוריון) חוברת ושמה "מה זה כופר היישוב? קול קורא לבני הנעורים", ובה שירת הלל מחורזת ומאוירת למפעל "כופר היישוב", המגבית למימון הוצאות הביטחון של היישוב העברי בא"י. אני הקטן, רק בן שש וחצי, לא הצלחתי להידחק בין מבקשי החוברת הרבים אל המחלק ולחטוף אחת בשבילי. בידיים ריקות חזרתי הביתה מאוכזב ובוכה מרוב צער, כולם קיבלו ורק אני לא.