הקצאת כוח אדם לטקס פתיחת הטלוויזה החינוכית הישראלית, שנערך ביום 20.3.1966 ועבור הטקס שהתקיים בתאריך 24.6.1966.

נשלח מפרופסור סטשף אל דוקטור ג'סלסון ומתייחס להקצאת כוח-האדם במחלקת ההפקה. שימו לב צוות SCR2 עם גברת כוגן (דנה), מר הלחמי (יוסי) ומר ששון חי. גם צוות כיבוי אש הוגדר ובו מר הלחמי (לאחר שישתחרר בשעה 10:45 בבוקר, מצוות סטודיו 2). יוקצו גם מדריכים ממחלקת ההפקה ואם יתבקשו על-יד מר בלומנטל וככל שיהיו פנויים.

הטלוויזיה החינוכית - הקצאת כוח אדם לטקס הפתיחה