מודעה לסרט עודד הנודד, בקולנוע עדן בעיר תל-אביב.

עודד הנודד, קולנוע עדן