כריכת הספר, עודד הנודד שעליו התבסס הסרט העלילתי העברי הראשון.

עודד הנודד