פרסום, מטעם השירות הבולאי ולכבוד 75 שנה לסרט עודד הנודד.

עודד הנודד