הנחת היסוד לראינוע 'עדן'. מימין לשמאל: משה אברבנאל, מרדכי וייסר, לא מזוהה, עקיבא-אריה וייס, (באדיבות עדנה יקותיאל-כהן).

קולנוע עדן