מודעה על העברת משרדי חברת זהר פילם, לקראת צילומי הסרט הראשון בארץ.

זהר פילם

"דבר", 16 באפריל 1930, ע' 4