"עודד הנודד" הוא שמו של סרט ראינוע, הנחשב לסרט העלילה האמנותי הראשון שהופק במימון פרטי ובכוחות מקומיים לקהל בארץ ישראל המנדטורית.

הסרט הופק בשנת 1932 בתקציב דל. בגלל התקציב הנמוך נוצר "עודד הנודד" כסרט אילם, אף על פי שסרטים עם קול כבר כבשו את השוק בתקופתו. מבחינה זו היה הסרט יוצא דופן בזמנו, דבר שהשפיע לרעה על הניסיונות לשווק אותו בחוץ-לארץ. בארץ הוא זכה להצלחה ולביקורות טובות בעיתונות. הייתה לו הצלחה קופתית והוא הוקרן מספר שבועות בפני אולמות מלאים בקולנוע "עדן" בתל אביב, בקולנוע "ציון" בירושלים, וכן בחיפה ובעוד יישובים בארץ.

עודד הנודדעלילת הסרט מבוססת על סיפור של צבי ליבנה (ליברמן) (1891-1985), איש העלייה השנייה מנהלל (יצא באדר א' תרצ"ב כחוברת בת 36 עמודים בהוצאת "קופת הספר") על נער היוצא לטיול עם בני כיתתו והולך לאיבוד. התסריט שונה בהרבה מהסיפור המקורי ועיקרו הניסיונות לחפש את עודד האובד בהרים. הוא בנוי לפי הז'אנר הידוע כ"סרט הרים.

במאי הסרט, היה חיים דב הלחמי , ממקימי זהר פילם, שהייתה ממייסדות תעשיית הקולנוע העברי בארץ-ישראל והבמאי העברי הראשון.".

פרטים טכניים

          עודד הנודד - מסיפור לסרט   עודד הנודד - ויקיפידיה    עודד הנודד - IMDB