Text Size
שני 15 אוגוסט 2022

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מאמרים

מאמרים עיוניים, מאמרים היסטוריים, סקירות וניתוחים אקדמיים העוסקים בעיקר בתחום הקולנוע הארץ הישראלי המוקדם - אך גם בקולנוע הישראלי המאוחר והעכשווי ובקולנוע היהודי והעולמי.

כותבים וחוקרים, כמו גם עיתונאים וחובבים - מוזמנים לפנות באמצעות טופס הקשר באתר ולהציע או להמליץ על תכנים לפרסום.

הרפתקאותיו של עודד הנודד

אמנות הקולנוע

הדבר התחיל לאחר העדלאידע של שנת 1932, שפרי ההילולים שלה היה הסרט הקצר והמשעשע "ויהי בימי...", שבו עבדו לראשונה כצוות מפיקים, יצרנים, במאים, טכנאים וכו' וכו' שלושת המוסקטרים, הלא הם הבמאי חיים הלחמי, הצייר צבי גולדין-גורן והצלם וכותב התסריט נתן אקסלרוד.

המשך קריאה: הרפתקאותיו של עודד הנודד

מעבדת פילם סטודיו פא"י - החדר הטחוב

פא"י

סיפור משנת 1932 של מעבדת הקולנוע של חברת הפקת הסרטים פא"י (בלעז FAI Studio) וכפי שתוארה בטור הכותב שבי בעיתון 'כלנוע' (כ"ז תשרי תרצ"ג, 27 באוקטובר 1932, עמ' 9 ו-13) בשם 'מסתרי החדר הטחוב'.

הכותב מתאר את התנאים הקשים של הפקת סרטים, שימור ואחסון הנגטיב והפוזיטיב והאופן בו התמודדו חיים הלחמי ושותפיו בהצלחה עם אתגר יסוד תעשיית קולנוע בארץ ישראל.

המשך קריאה: מעבדת פילם סטודיו פא"י - החדר הטחוב

מכתבים ליעקב בן-דוב

יעקב בן-דוב

מכתבים לקולונוען ומחלוצי הסרט העברי, יעקב בן-דוב מחיים ווייצמן ופרופ' בוריס שץ.

המשך קריאה: מכתבים ליעקב בן-דוב

פהאטאגראף, על תפיסת הצילום 1889

פהאטאגראף

על הפהאטאגראף.

קטע מהספד על סופר עברי-משכיל. נכתב 50 שנה אחרי הכרזה על המצאת הצילום. המעניין הוא תפיסת הצילום, שעדיין נעה בין הגדרתו כ"מעתיק טכני" של המצולם [כדעת, למשל, א.ד. גורדון], לבין ההכרה במימד האמנותי שלו, כמפרש את מהות המצולם [כדעת, למשל, המשורר יל"ג – ראה, שירו המצורף לתצלום 100 שנים למשה מונטיפיורי].

המשך קריאה: פהאטאגראף, על תפיסת הצילום 1889

על שגרת עבודת המפיק בטלוויזיה החינוכית

חיים שחל

על שגרת יומו של מפיק ובמאי בטלויזיה החינוכית הישראלית - תכתובת עם חיים שחל ממספנות ישראל, בנוגע לאפשרות לסרטון טלוויזיה קצר על שחזור מבנה תיבת נוח.

המשך קריאה: על שגרת עבודת המפיק בטלוויזיה החינוכית

אז מה עושה עורך סרטים?

אורי בן-דב

אז מה בעצם עושה עורך סרטים? אורי בן-דב, עורך ותיק זוכה פרס אופיר, פרסם את המחשבות שלו בנושא (טוויטר 11.10.2021) ומתאר את הליך העבודה של העורך והמעורבות העמוקה שלו ביצירה המוגמרת.

המשך קריאה: אז מה עושה עורך סרטים?

ראי מעבר לעולם אחר

בית הסרט העברי

ראי מעבר לעולם אחר, דומה אך לא זהה, עם חיים הקשורים בעולם הקודם, אך מתפתחים בדרך משלהם.

המשך קריאה: ראי מעבר לעולם אחר