בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

אתר בית הסרט העברי, מצטרף למאבק נגד סגירת השידור הציבורי בישראל.

עובדות ועובדי כאן, תאגיד השידור הציבורי, יוצאים למאבק נגד סגירת השידור הציבורי, והם צריכים אתכם בצעדי המאבק כפוסטי תמיכה, אירועים, הפגנות ועוד.

מיסד האתר יוסי הלחמי, ממייסדי הטלויזיה החינוכית (היום 'כאן חינוכית') היה שותף למאבק נגד סגירת הטלוויזיה החינוכית עצמה ומורשתו מחייבת את בית הסרט-העברי לתת כתף בהצלת השידור הציבורי בישראל.

שידור ציבורי

הצטרפו עכשיו לקריאה - לא לסגירת תאגיד השידור ״כאן״, לא להחרבת התקשורת הציבורית! 45,000 א.נשים כבר חתמו על העצומה נגד סגירת התאגיד. עזרו למאבק לצבור כוח >> חתימה בקישור.

על איך גייסו את יוסי הלחמי לחינוכית, אפשר לקרוא כאן.