בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מכתבים לקולונוען ומחלוצי הסרט העברי, יעקב בן-דוב מחיים ווייצמן ופרופ' בוריס שץ.

חיים וייצמן, תרפ"א

ט"ו בשבט תרפ"א
לכבוד מר י. בן-דוב, ירושלם / א.נ. / שעה נעימה הייתה לי שעת הצגת הפילם שלך "שיבת ציון". בראי נכון וברור הראית את תקופת השנה של אתחלתא דגאולה בכל רגעיה הקשים והמשמחים. הצלחת להבליט את חדוות היצירה בעבודת העם. / תודה לך בעד הרגעים הנעימים ובעד עבודתך היפה ומועילה גם יחד / שלך חיים ווייצמן.

פרופ' בוריס שץ, תרפ"א

בצלאל, ירושלם, י"ז שבט תרפ"א
למר י. בן-דוב ירושלם / חביבי! / שמחתי לראות את פרי עבודתך – הפילם "שיבת ציון" בראינוע הגדול :ירושלים". רואה אנוכי בתמונות שלך לא רק עבודה של בעל מקצוע טוב, כי אם גם של "בן בצלאל" אמיתי למי שיש לו עין רואה של אמן ולב רגיש של יהודי טוב. למרות זה שהפילמים הם צילומים יש מהטבע ודוקומנטים אמיתיים של חיינו, בכל זאת הם יצירה. רק מי שמצטער בצער עמו ושמח בבניינו יכול למסור לנו את הצער הגאוני שבתמונת "עכו" ואת השמחה האמיתית בתמונות "הנציב" ו"החלוצים". / לך חביבי בדרכך זו ותיתן לדורות הבאים תמונה חיה מתקופת הבניין ומחבלי משיח. / שלך פרופ' ב. שץ

===

פורסם לאחר פטירת יוסי הלחמי, ועל בסיס חומרים שהותיר בעזבונו (במקור 16/9/2019)