Text Size
חמישי 13 אוגוסט 2020

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מאמרים

מאמרים עיוניים, מאמרים היסטוריים, סקירות וניתוחים אקדמיים העוסקים בעיקר בתחום הקולנוע הארץ הישראלי המוקדם - אך גם בקולנוע הישראלי המאוחר והעכשווי ובקולנוע היהודי והעולמי.

כותבים וחוקרים, כמו גם עיתונאים וחובבים - מוזמנים לפנות באמצעות טופס הקשר באתר ולהציע או להמליץ על תכנים לפרסום.

הקולנוע ומלחמת העברית ביידיש בארץ-ישראל (1930)

הסרט המדבר (Talking Motion Pictures, Talkies) עלה לראשונה על בדי ארץ-ישראל בשנת 1930 והצופים קיבלו את פניו ברצון רב. אך בד בבד פתחה הופעתו חזית חדשה בשדה הקרב של "מלחמת השפות", בין העברית המתחדשת לשפות הגלות בכלל והיידיש בפרט.

הרקע האידיאולוגי למחלוקת הייתה ההשקפה ששפה לאומית היא תנאי הכרחי להגדרה של הויה לאומית. בהקשר הציוני אומר הדבר שתקומת השפה העברית והתאמתה לעידן המודרני עד להיותה לשון העם כולו היא תנאי הכרחי לתחיית הלאומיות היהודית.i על כן הצהיר איש עברי אחד מארץ-ישראל, נאמן לעמו ומולדתו:

המשך קריאה: הקולנוע ומלחמת העברית ביידיש בארץ-ישראל (1930)

נשים עירומות וחיות - סרטים ומוסר בעיתונות בריטית בראשית הקולנוע

נשים עירומות, חיות ונעות - על סרטים ומוסר בעיתונות בריטית בראשית ימי הקולנוע (1909-1898).

המשך קריאה: נשים עירומות וחיות - סרטים ומוסר בעיתונות בריטית בראשית הקולנוע

ראינוע אינו סרט אילם בעברית אלא תרגום לביטוי סינמטוגרף

טעות שגורה היא שהשם "ראינוע" הוא כינוי עברי ל"סרט האילם". ובכן, "סרט אילם" נקרא בעברית "סרט אילם", כמו Mute Films באנגלית, או Cinema Muto באיטלקית.

כשלעצמו "ראינוע" הוא שם עברי למקצוע הפילם בכלל ומקורו בתרגום מהשמות הלועזיים של הסרט.

המשך קריאה: ראינוע אינו סרט אילם בעברית אלא תרגום לביטוי סינמטוגרף

כרונולוגיה של הסרט הארץ-ישראלי 1947-1897

לוח הזמנים בצורתו הנוכחית יוצא כמהדורה ניסיונית ועדיין אינו דבר שלם. מערכת "בית הסרט העברי" תשמח לקבל מאלפי קוראינו הנאמנים, בארץ ובעולם, את חוות דעתם, תיקון שגיאות, הערות והארות, תוספת מידע ועצות, כדי להשביח את הלוח לטובת כל חובבי הסרט בישראל ובעולם, חוקרים ולומדים.

המשך קריאה: כרונולוגיה של הסרט הארץ-ישראלי 1947-1897

חתונה עברית בירושלם

על כתבה אחת ביומן של יעקב בן-דוב, "חלוץ הפילם הארץ-ישראלי" 1923, וצילום חתונה עברית בירושלם - חתונתה של רחל אוסישקין בתו של מנחם אוסישקין.

המשך קריאה: חתונה עברית בירושלם

על צילום, חיים, מוות ושירה

התפתחות המדע והטכנולוגיה במאה ה-19 הביאה לעולם כמה מההמצאות ששינו את פניו.

בני דורן התרשמו מהן מאוד וראו בהן שילוב מוצלח של הישגים גשמיים ורוחניים והוכחה ברורה לכוחו העצום של שכל האדם. אחת מהמצאות אלה הוא הצילום.

המשך קריאה: על צילום, חיים, מוות ושירה

קַדְמַת עֵדֶן - פרקים מהגדת בית הקולנוע הראשון בתל-אביב

קולנוע עדן

פרקים מהגדת בית הקולנוע הראשון בתל-אביב. אולם "עדן" היה הראשון להקרנת סרטים בתל-אביב ופעל במשך 61 שנים, משנת 1914 עד 1975. שנותיו היו מרתקות ושלובות בחיי העיר ומקימיה. כאן הבאתי רק מעט מעלילות התקופה הראשונה של "עדן". הסיפור המלא עדיין מחכה להיסטוריון שייטול משימה זו על עצמו.

המשך קריאה: קַדְמַת עֵדֶן - פרקים מהגדת בית הקולנוע הראשון בתל-אביב