בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

זכויות הקרנת עודד הנודדעודד הנודד, הסרט העלילתי העברי הראשון היה הצלחה גדולה ועל כך יעיד הניסיון לגנוב את זכויות ההקרנה שלו שתועדו במשפט ומודעת הבהרה בעיתונות התקופה.

"בספטמבר 1936 החל מתברר משפטם הפלילי של שלושה נאשמים בפני שופט בריטי ביפו. השלושה חשודים במכירת הפילם 'עודד הנודד' לבעל הקולנוע 'גן רנה', מבלי שתהיה להם רשות לכך. המקרה מעיד על ההצלחה הגדולה לה זכה הסרט העברי הראשון. ולא רק זאת, כבר בשנת 1933 טרח שמעון פדניק להכריז ברבים בעזרת מודעת פרסום, כי זכויות הסרט המצליח עברו אליו: "הנני מודיע בזה שכל הזכויות החוקיות להצגת הסרט 'עודד הנודד' בארצות הברית ובקנדה עברו לידי. אסור מטעם החוק לאחר להשתדל להציגו בארצות האלה." האגדות יודעות לספר כי העותק השמור בארכיון הסרטים הורכב בכלל מקטעים מעבדתיים, לאחר שהנגטיב המקורי של הסרט אבד במצריים" (דף המידע של איתמר).

עוד על הסרט תמצאו פה.