בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מדריך לקריין, מאת במאי הקולנוע חיים הלחמי.

א) בקוראך שים לב רק לאשר אתה קורא. יהיו כל מעייניך נתונים אך ורק לנושא שאתה קורא עליו, ואל תשיח את דעתך לדברים אחרים.

ב) קרא בדייקנות את אשר אתה קורא. לא רק התוכן של כל משפט, אלא גם תוכן כל מלה צריך להיות ברור לך.

ג) בקוראך ההפך לאותו טיפוס שאתה קורא עליו, ויהיו אופיו, מהלך נפשו, ענייניו, אופן ביטויו, אפילו קולו לשלך. לא מהקלות הדבר, אבל גם לא בלתי אפשרי. ברצון טוב, בעקשנות ובעיקר באהבה תשיג את מטרתך.

ד) בקוראך שאלות, תשובות, ויכוחים וכו', קרא אותם כך ששומעיך ישמעום בתור שאלות, תשובות, ויכוחים וכו', ולא סתם קריאה. שיאמינו שהנך שואל וכו' באמת ולא מקריא, ויאמינו לך! בתנאי שגם אתה תאמין.

ה) קרא ותאר את מצב המקום שבו מתחילים הדברים שאתה קורא, חייה בין הנפשות הפועלות שאתה משוחח איתן. אל תהיה בודד בקריאתך, אל תהיה כעומד מהצד ומרצה על פעולות של מישהו זר. אתה הוא – שעליו אתה קורא. הדברים נוגעים לְךָ! חייה בין אנשים חיים, שיצרת אותם בדמיונך.

ו) בשעת הקריאות הראשונות שים לב לסימנו הקריאה, לפסיק, לנקודה, למירכאות וכו'. לא לחינם סימנו אותם ולטובתך הם. יהיו נא סימני ההטעמה לציוני דרך בקריאתך.

ז) יש לקרוא בקול רם, ברור; לא למהר בקריאה.

ח) אל תתבייש לנסות שורה שלמה של ניסיונות לא מוצלחים, הם יביאוך אל הרצוי. אל תתבייש לאי הצלחות בקריאה; קריאה נכונה – תוצאה של קריאות רבות בלתי מוצלחות.

ט) אל תיעף להשתלם בקריאה. חפש בלי לאות ובלי הפוגות אחרי האמת בקריאה. שיהיו דבריך דברי אמת הנובעים מהרגשה ומחשבה שהן אמת.

י) קריאה טובה – זאת היא קריאה שאין בה מקריאה ולא כלום. דיבור חופשי, אמיתי, חופשי מהתאמצות, חופשי מהתחפשות. אמיתי בהווייתו וביסודו – ויסודו באמונתך באשר אתה מדבר.

התפרסם בתאריך לא ידוע, בסוף שנות ה30 ותחילת שנות ה40 של המאה ה20.