Text Size
שני 19 אפריל 2021

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

אגדה בחולות, תל אביב בת מאה שנים - מבט על תל אביב בארבע העשורים הראשונים להתהוותה.

אגדה בחולות

וידאו קליפ (מילים: יעקב גרוס, לחן: של נחום היימן) המבוסס על תמונות ראינוע  מימי תל אביב הראשונים וקטעים מארכיון שפילברג, קטעי ארכיון נדירים מחו"ל וסינמטק ירושלים. עוקב אחר התפתחות העיר תל אביב, המייסדים בחולות, אנשי התרבות שבה ועוד.

ראו הזמנה להקרנה במהלך חודש יולי 2009, בסינמטק תל אביב.