Text Size
ראשון 7 אוגוסט 2022

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג נוסד בשלהי שנות ה-60 על-ידי פרופ' משה דיוויס והיסטוריונים נוספים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

המנהל הראשון של הארכיון היה דר' ג'פרי ויגדור והארכיון נקרא על שמו של התורם הראשון לארכיון, איש עסקים ממוצא איראני, אברהם פ. רד שתמיכתו בארכיון נמשכה מספר שנים.

בשנת 1987 העניק סטיבן שפילברג תרומה נדיבה לארכיון ומאז נקרא הארכיון על שמו של יוצר הסרטים האמריקאי המפורסם, שהעניין שהוא מגלה מאז ועד היום בפעילותו של הארכיון מהווה לארכיון שפילברג מקור לגאווה.

בחודש דצמבר 2000 קיימו שוחרי האוניברסיטה העברית בארצות-הברית ארוחה חגיגית בלוס-אנג'לס לכבודו של ג'ק ולנטי, יו"ר איגוד הסרטים האמריקאי. במהלך האירוע הוכרז שהכניסה לארכיון שפילברג תיקרא המבואה ע"ש ג'ק וולנטי.

אתר האינטרנט - לחצו כאן