Text Size
שני 15 אוגוסט 2022

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

פסטיבל סרטי פועליםהפסטיבל לסרטי פועלים - במאבק על עבודה מאורגנת וחברה צודקת, עומד בשנתו השתיים עשרה בצל תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 ותחת התקפות על העבודה המאורגנת בישראל.

הפסטיבל לסרטי פועלים

הפסטיבל לסרטי פועלים, פרי הפקה משותפת של התכנית למנהיגות עובדים במכללה החברתית-כלכלית וסינמטק חיפה.

הפסטיבל הוא הזדמנות לדיאלוג בין דמויות מרכזיות המשפיעות על דמותו של שוק העבודה הישראלי לבין הביטוי האומנותי/קולנועי שלו בעולם. הקהל מוזמן לצפות, לגבש עמדה ולקחת חלק בדיון על דמותה של חברה ישראלית צודקת והוגנת יותר. סרטי הפסטיבל ייקחו את הצופים/ות, לסיור מודרך במציאות הפוליטית והחברתית-כלכלית מנקודת מבטם של העובדים/ות, של המוחים, של הנאבקים על כך שיהיה פה קצת יותר טוב להמון ולא רק למעטים בידיהם מרוכז ההון.

האירוע משלב סרטים בנושאים חברתיים לצד פאנלים של אנשי ציבור על המתח בין החברתי לסקטוריאלי. הדיונים ינסו לבחון האם ניתן לקיים פוליטיקה שמעמידה במרכז שיוויון וצדק חברתי, בחברה שבה דפוסי ההצבעה נשענים במידה רבה על זהות.