Text Size
ראשון 19 ספטמבר 2021

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

קרן הקולנוע הישראלי הוקמה ב-1979 ע"י משרד החינוך והתרבות במטרה לעודד ולקדם את הקולנוע הישראלי העלילתי. הקרן עומדת במרכזה של התמיכה הציבורית בקולנוע וביוצריו זה למעלה מ-25 שנה ואמונה על טיפוח וקידום הקולנוע הישראלי ויוצריו במיומנות ובמקצוענות קפדנית, בהערכה וברגישות רבה כלפי היוצרים.

המטרות המרכזיות של הקרן, הן ליצור את התנאים שיאפשרו למיטב הסיפורים והיוצרים להגיע לכלל מימוש הפוטנציאל והכישרון שלהם באמנות הקולנוע, להרחיב את מעגל היוצרים, ולהעמיק את הדיאלוג בין הקהל הרחב ובין הקולנוע הישראלי. יעד מרכזי בפעילות הקרן היא לפתח תרבות של צפייה בסרטים ישראליים בבתי הקולנוע.

הקרן פועלת על פי נוהל תמיכות פומבי ושיוויוני המתקיים במסגרת מועדי ההגשה המתפרסמים מבעוד מועד והמיועדים לציבור בכפוף לקריטריונים מקצועיים. דפוסי עבודה אלו תואמים את גישתה של הקרן הדוגלת בחופש היצירה והביטוי, בפלורליזם ובמתן ביטוי למיגוון התרבותי של החברה בישראל.

הקרן פועלת לשיתוף פעולה בינלאומי בהפקות סרטים ביחד עם קרנות קולנוע ברחבי העולם.

לאחרונה חתמה הקרן על הסכם שיתוף פעולה בתחום פיתוח תסריטים ובתחום השיווק וההפצה עם הקרן של מדינה נורד-ריין-וסטפליה בגרמניה.

הקרן מיסודו של משרד החינוך, התרבות והספורט פועלת עפ"י המדיניות, ההמלצות וההחלטות של המועצה הישראלית לקולנוע.

אתר האינטרנט - לחצו כאן