Text Size
שלישי 7 אפריל 2020

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

הסרט ויהי בימי, שנערך מחדש על-ידי הטלויזיה החינוכית הישראלית ועם מבוא קצר על ההיסטוריה של תעשיית הקולנוע הארץ-ישראלית ובכלל זה פא"י.