Text Size
שבת 27 פברואר 2021

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

כריכת הספר, עודד הנודד שעליו התבסס הסרט העלילתי העברי הראשון.

עודד הנודד