Text Size
שני 19 אפריל 2021

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מודעה על העברת משרדי חברת זהר פילם, לקראת צילומי הסרט הראשון בארץ.

זהר פילם

"דבר", 16 באפריל 1930, ע' 4