Text Size
חמישי 22 אוקטובר 2020

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

המלצת היום

נפטר יוסי הלחמי מייסד האתר

מייסד אתר 'בית הסרט העברי' והעורך הראשי שלי, יוסי הלחמי, נפטר והוא בן 86 - יהי זכרו ברוך.

היסטוריון וחוקר קולנוע, במאי, מפיק, עורך, סופר ומשורר, איש תרבות ורוח וחבר ארגון 'ההגנה' יעקב יוסף (יוסי) הלחמי נפטר בערב ראש השנה א' תשרי תש"פ, והוא בן 86.5 שנים - אתר 'בית הסרט העברי' מרכין ראשו לזכר מי ששימור תולדות הקולנוע העברי היה נר לרגליו ומשימת חייו.