Text Size
שני 21 אוקטובר 2019

בית הסרט העברי

לזכרו של יוסי הלחמי (1933-2019)

מיסד אתר 'בית הסרט העברי' והעורך הראשי שלי, יוסי הלחמי, נפטר והוא בן 86 - יהי זכרו ברוך.

היסטוריון וחוקר קולנוע, במאי, מפיק, עורך, סופר ומשורר, איש תרבות ורוח וחבר ארגון 'ההגנה' יעקב יוסף (יוסי) הלחמי נפטר בערב ראש השנה א' תשרי תש"פ, והוא בן 86.5 שנים - אתר 'בית הסרט העברי' מרכין ראשו לזכר מי ששימור תולדות הקולנוע העברי היה נר לרגליו ומשימת חייו.

יוסי הלחמי

לקורות חייו המלאים של יוסי הלחמי.