Text Size
חמישי 22 אוקטובר 2020

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

קולנוע עדן, נפתח שוב וזאת כארבעים שנה לאחר סגירתו בשנת 1974.

הפתיחה, הנה במסגרת אירועי הלילה הלבן שיתקיימו בעיר ב-28 ביוני וכאשר בבניין קולנוע עדן הנטוש, תוצג התערוכה "הטרוכרוניה", שתוקדש ברובה לעבודות וידיאו-ארט של אמנים ישראלים עכשוויים. העבודות יוקרנו על קירות החלל המרכזי של המבנה, שפתוח לכיפת השמיים.

עמי שחר וסלומה פקיאל אוצרות את התערוכה, והעבודות בה יעסקו בניתוק אלמנטים מהזמן ומההקשר שעמם הם מזוהים ובנטיעתם מחדש במשמעות שונה (מקור, הארץ 19.6.2012).

כנסו לפה, כדי לללמוד עוד על ההיסטוריה של קולנוע עדן, בהקשר של הקולנוע הארץ הישראלי.