בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

מודעה לסרט עודד הנודד, בקולנוע עדן בעיר תל-אביב.

עודד הנודד, קולנוע עדן