בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

הנחת היסוד לראינוע 'עדן'. מימין לשמאל: משה אברבנאל, מרדכי וייסר, לא מזוהה, עקיבא-אריה וייס, (באדיבות עדנה יקותיאל-כהן).

קולנוע עדן