Text Size
ראשון 7 אוגוסט 2022

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

פרסומים ומדיה

מידע אודות ספרים ופרסומים אחרים, בתחום הקולנוע העברי הארץ ישראלי המוקדם והקולנוע הישראלי בכלל וכן ריכוז פריטי מדיה שונים כגון תמונות, כרזות, סרטונים וכו'.

אנא שמרו על זכויות היוצרים וכן מערכת בית הסרט העברי תשמח לקבל מידע על פרסומים נוספים ופריטי מדיה לפרסום.תיעוד ארץ ישראל: גורדוניה סרטי נתן גרוס סדום ועוד

עשרה סרטים נוספים המתעדים את ארץ ישראל, בהיבטה השונים ובכלל זה: כביש סדום, בת ים, אשדות יעקב, גורדוניה, אשדוד, סרטיו של נתן גרוס ועוד (העליתי לרשת האינטרנט באמצעות הערוץ שלי ב-YouTube).

המשך קריאה: תיעוד ארץ ישראל: גורדוניה סרטי נתן גרוס סדום ועוד

סרטים היסטוריים לזכרון יום השואה

כ-3500 שנה אחרי יציאת מצריים הייתה יציאת אירופה. גם מהגולה הדוויה יצאה שארית הפליטה - מעבדות לחרות ומשיעבוד לגאולה. לקראת יום השואה ערכתי והעליתי ל-YouTube מספר קטעי וידיאו שיש להם נגיעה לזיכרון השואה. אודה לכם אם תמצאו זמן לצפות ותוכלו להעביר את המייל לתפוצתכם.

המשך קריאה: סרטים היסטוריים לזכרון יום השואה

חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

חזון, עבודה, מצלמה

חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני 1917-1939. ספרו של פרופ' אריאל ל' פלדשטיין בהוצאת עם עובד והמכללה האקדמית ספיר העוסק בבחינה מנקודת מבט היסטורית של הזיקה בין המוסדות הלאומיים ובין יוצרי קולנוע בארץ ישראל באותה תקופה.

המשך קריאה: חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל

רוח רעננה

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל, 1902-1899: ספר חדש מאת היסטוריון הקולנוע יוסף הלחמי, המהווה מופת למחקר קולנועי, מתועד בקפידה, ערוך בבהירות ומהווה נקודת מוצא להבנת תולדות הסרט הישראלי והמעש הציוני.

המשך קריאה: רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל