Text Size
שני 16 יולי 2018

בית הסרט העברי

המלצת היום

רבותי ההיסטוריה חוזרת

סדרת ההרצאות "רבותי ההיסטוריה חוזרת" שבה ומתחילה בסינמטק תל-אביב בחודש הבא.

ב16 לנובמבר 2016 בשעה 18:30 אתחיל בסדרה רטרוספקטיבית של סרטים היסטוריים על ישראל, בהם טיפלתי ב42 שנות עבודתי. בחמש השנים האחרונות הקידמה מאפשרת חידוש דיגיטלי איכותי, הסרטים יוצגו לראשונה ב'פלאי הטכנולוגיה' החדשים.