Text Size
רביעי 24 אפריל 2019

בית הסרט העברי

המלצת היום

תיעוד ארץ ישראל: גורדוניה סרטי נתן גרוס סדום ועוד

עשרה סרטים נוספים המתעדים את ארץ ישראל, בהיבטה השונים ובכלל זה: כביש סדום, בת ים, אשדות יעקב, גורדוניה, אשדוד, סרטיו של נתן גרוס ועוד (העליתי לרשת האינטרנט באמצעות הערוץ שלי ב-YouTube).