Text Size
שני 19 אפריל 2021

בית הסרט העברי

לזכר יוסי הלחמי (1933-2019), במאי, מיסד האתר וחוקר תולדות הסרט העברי והיהודי

פרסומים ומדיה

מידע אודות ספרים ופרסומים אחרים, בתחום הקולנוע העברי הארץ ישראלי המוקדם והקולנוע הישראלי בכלל וכן ריכוז פריטי מדיה שונים כגון תמונות, כרזות, סרטונים וכו'.

אנא שמרו על זכויות היוצרים וכן מערכת בית הסרט העברי תשמח לקבל מידע על פרסומים נוספים ופריטי מדיה לפרסום.הזמנה להקרנת בכורה של הסרט עודד הנודד

עודד הנודד

הזמנה מקורית מאת "תעשיית פילמים בארץ-ישראל סטודיה" היא פא"י (FAI Studio) להקרנת הבכורה של הסרט העלילתי העברי הראשון "עודד הנודד".

המשך קריאה: הזמנה להקרנת בכורה של הסרט עודד הנודד

שמונים שנה ל"עודד הנודד"

עודד הנודד

“פילם גדול”, “אבן היסוד לקולנוע העברי הונחה אתמול”, “צעד גדול קדימה בתעשיית סרטי־ראינוע ארצישראליים”. אלה היו אחדים מן התארים שליוו את הקרנת הבכורה של הסרט “עודד הנודד” ב–29 בדצמבר 1932 בקולנוע “עדן” בתל־אביב לפני שמונים שנה.

“עודד הנודד” נחשב הסרט העלילתי האמנותי הראשון שהופק במימון פרטי בכוחות מקומיים בארץ. הוא הופק בתקציב זעום שבגללו נוצר כסרט אילם, אף־על־פי שבאותה תקופה כבר היו בעולם סרטים קוליים. היתה לו הצלחה קופתית והוא הוקרן לפני אולמות מלאים בתל־אביב, ירושלים, חיפה ויישובים אחרים בארץ.

המשך קריאה: שמונים שנה ל"עודד הנודד"

ליגיון הרחוב והסרט ויהי בימי - מודעה

מודעה, על הקרנת הסרט "לגיון הרחוב" שיתקיים בקולנוע "אופרה מוגרבי" שבתל-אביב. לצופים מובטחת תשורה בדמות הקרנה מיוחדת של הסרט "ויהי בימי" המתואר "... כקומדיה מחיי ההווה בתל-אביב ...".

המשך קריאה: ליגיון הרחוב והסרט ויהי בימי - מודעה